Autumn
Autumn
Chateau Ste. Michelle Winery
Chateau Ste. Michelle Winery
DSmyth_20080118_Portrait_160320_0305.jpg
DSmyth_20080121_Portrait_101120_0433.jpg
The Mechanic
The Mechanic
Batto
Batto
Marie
Marie
Lea Verlin
Lea Verlin
DSmyth_20091127_Portrait_153723_153723.jpg
DSmyth_20110308_Portrait_104549_2143.jpg
DSmyth_20120614_Portrait_173121_2185.jpg
Chris
Chris
Benjamin Thomas Music
Benjamin Thomas Music
Waterfields
Waterfields
DSmyth_20120320_Portrait_142133_3386.jpg
DSmyth_20120330_Portrait_141319_0092.jpg
Mother's Tattoo
Mother's Tattoo
Kore & Brenda Flatmo Tattoo
Kore & Brenda Flatmo Tattoo
Velocity Bike & Bean
Velocity Bike & Bean
Collective Espresso
Collective Espresso
Collective Espresso
Collective Espresso
Larry Bourgeois
Larry Bourgeois
DSmyth_20130119_Portrait_150411_3333.jpg
Mandy Smith
Mandy Smith
DSmyth_20130427_Portrait_090512_7178.jpg
DSmyth_20130611_Portrait_145449_8719.jpg
Christ Hospital
Christ Hospital
DSmyth_20130718_Portrait_135425_9799.jpg
DSmyth_20130427_Portrait_095825_7253.jpg
Chris Sutton, Noble Denim
Chris Sutton, Noble Denim
West Chester Hospital
West Chester Hospital
Christman Hersha, Noble Denim
Christman Hersha, Noble Denim
DSmyth_20130427_Portrait_091343_7182.jpg
Christ Hospital
Christ Hospital
DSmyth_20140131_Portrait_104209_6417.jpg
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue
DSmyth_20140211_Portrait_155641_6741.jpg
DSmyth_20140313_Portrait_154053_7810.jpg
Matthew Mayfield
Matthew Mayfield
DSmyth_20140911_Portrait_110555_7611.jpg
DSmyth_20141009_Portrait_142617_9516.jpg
Andrea VonAllmen
Andrea VonAllmen
Melissa, JDRF
Melissa, JDRF
DSmyth_20140930_Portrait_121108_9311.jpg
Stacey Browning, Paycor
Stacey Browning, Paycor
DSmyth_20141012_Portrait_171614_9735.jpg
DSmyth_20150130_Portrait_083546_5709.jpg
Cincinnati Museum Center
Cincinnati Museum Center
DSmyth_20150219_Portrait_163621_6773.jpg
DSmyth_20150407_Portrait_111706_2180.jpg
Iron Sharpens Iron
Iron Sharpens Iron
Andrea VonAllmen
Andrea VonAllmen
Iron Sharpens Iron
Iron Sharpens Iron
Romualdo Bespoke Tailoring
Romualdo Bespoke Tailoring
Iron Sharpens Iron
Iron Sharpens Iron
Iron Sharpens Iron
Iron Sharpens Iron
Andrea VonAllmen
Andrea VonAllmen
Autumn
Autumn
Chateau Ste. Michelle Winery
Chateau Ste. Michelle Winery
DSmyth_20080118_Portrait_160320_0305.jpg
DSmyth_20080121_Portrait_101120_0433.jpg
The Mechanic
The Mechanic
Batto
Batto
Marie
Marie
Lea Verlin
Lea Verlin
DSmyth_20091127_Portrait_153723_153723.jpg
DSmyth_20110308_Portrait_104549_2143.jpg
DSmyth_20120614_Portrait_173121_2185.jpg
Chris
Chris
Benjamin Thomas Music
Benjamin Thomas Music
Waterfields
Waterfields
DSmyth_20120320_Portrait_142133_3386.jpg
DSmyth_20120330_Portrait_141319_0092.jpg
Mother's Tattoo
Mother's Tattoo
Kore & Brenda Flatmo Tattoo
Kore & Brenda Flatmo Tattoo
Velocity Bike & Bean
Velocity Bike & Bean
Collective Espresso
Collective Espresso
Collective Espresso
Collective Espresso
Larry Bourgeois
Larry Bourgeois
DSmyth_20130119_Portrait_150411_3333.jpg
Mandy Smith
Mandy Smith
DSmyth_20130427_Portrait_090512_7178.jpg
DSmyth_20130611_Portrait_145449_8719.jpg
Christ Hospital
Christ Hospital
DSmyth_20130718_Portrait_135425_9799.jpg
DSmyth_20130427_Portrait_095825_7253.jpg
Chris Sutton, Noble Denim
Chris Sutton, Noble Denim
West Chester Hospital
West Chester Hospital
Christman Hersha, Noble Denim
Christman Hersha, Noble Denim
DSmyth_20130427_Portrait_091343_7182.jpg
Christ Hospital
Christ Hospital
DSmyth_20140131_Portrait_104209_6417.jpg
Saks Fifth Avenue
Saks Fifth Avenue
DSmyth_20140211_Portrait_155641_6741.jpg
DSmyth_20140313_Portrait_154053_7810.jpg
Matthew Mayfield
Matthew Mayfield
DSmyth_20140911_Portrait_110555_7611.jpg
DSmyth_20141009_Portrait_142617_9516.jpg
Andrea VonAllmen
Andrea VonAllmen
Melissa, JDRF
Melissa, JDRF
DSmyth_20140930_Portrait_121108_9311.jpg
Stacey Browning, Paycor
Stacey Browning, Paycor
DSmyth_20141012_Portrait_171614_9735.jpg
DSmyth_20150130_Portrait_083546_5709.jpg
Cincinnati Museum Center
Cincinnati Museum Center
DSmyth_20150219_Portrait_163621_6773.jpg
DSmyth_20150407_Portrait_111706_2180.jpg
Iron Sharpens Iron
Iron Sharpens Iron
Andrea VonAllmen
Andrea VonAllmen
Iron Sharpens Iron
Iron Sharpens Iron
Romualdo Bespoke Tailoring
Romualdo Bespoke Tailoring
Iron Sharpens Iron
Iron Sharpens Iron
Iron Sharpens Iron
Iron Sharpens Iron
Andrea VonAllmen
Andrea VonAllmen
info
prev / next